je eigen zon zijn
 voor jou 
 visie 
 mijn werkwijze 
 traject 
 focusing 
 mindfulness 
 over mij 
 praktische info 
 contact 
Ans de Graaf-Blokland
Ik geniet erg van het contact met mensen. Contact hebben en contact maken zijn voor mij net zo noodzakelijk als zuurstof dat is om te ademen. Toch vind ik het soms ook het moeilijkste wat er is.

Binnen echt contact kunnen onze kwetsbaarheid en kracht zichtbaar worden. Vaak is er moed voor nodig om kwetsbaar te durven zijn. In mijn werk voel ik mij dan ook bevoorrecht wanneer mensen zowel hun kwetsbaarheid als hun kracht met mij willen delen.

Thema's die ikzelf ben tegengekomen in mijn leven: van overleven naar leven, oude patronen afleggen, innerlijke kracht vinden, met mildheid kijken naar jezelf.

Ik ben getrouwd, moeder van 2 zoons en 2 dochters en oma..

Mijn achtergrond
Vanaf 1971 was ik werkzaam in de para-medische sector, gevolgd door 15 jaar fulltime moederschap. In 1999 rondde ik de studie Psychologie af aan de Universiteit Utrecht, in de klinische richtingen. Ervaring deed ik daarna op in de GGZ-volwassenzorg. Hier ontstond mijn liefde voor de lichaamsgerichte benadering. Regelmatig volg ik bijscholingen en trainingen om mij in diverse richtingen verder te ontwikkelen, zoals op het gebied van Focusing, Mindfulness Based Stressreductie, Innerlijk Kindwerk, Voice Dialogue (delendialogen), Energie- en Opstellingenwerk, Al deze benaderingen zijn voor mij inspirerende bronnen geworden die elkaar aanvullen en overlappen in hun helende werking. Daarnaast neem ik deel aan intervisie-bijeenkomsten en groei ikzelf door mijn eigen lastige thema's in supervisie onder de loep te nemen.