je eigen zon zijn
 voor jou 
 visie 
 mijn werkwijze 
 traject 
 focusing 
 mindfulness 
 over mij 
 praktische info 
 contact 

Welkom bij 
Je Eigen Zon Zijn - Ans de Graaf-Blokland
Psychologie - Focusing - Mindfulness Stressreductie Training

Mededeling Beëindiging Praktijk:
Met veel plezier heb ik de laatste 8 jaar in mijn praktijk met cliënten gewerkt. Ik heb mijn professionele ervaring kunnen uitbouwen en ook heb ik trainingen in groepsverband kunnen geven.

Sinds afgelopen jaar merk ik dat een andere levensfase aanbreekt, waarin meer rust en aandacht voor andere dingen een plaats kan krijgen. Daarom heb ik besloten dat ik mijn werkzaamheden per 1 januari 2018 ga beëindigen. 

Dit betekent dat ik vanaf heden geen nieuwe cliënten meer aanneem. Wel worden lopende contacten voortgezet tot aan de afronding, met alle aandacht die nodig is.

Graag dank ik al mijn cliënten en zij die aan een training hebben deelgenomen heel hartelijk voor het vertrouwen in mij gesteld!